All NEW SUZUKI SWIFTราคา SWIFT

 • GA CVT 499,000 บาท
 • GL CVT 536,000 บาท
 • GLX CVT 609,000 บาท
 • GLX-Navi CVT 629,000 บาท

สี

GA CVT ,GL CVT , GLX CVT, GLX-Navi CVT

 • Ablaze Red Pearl
  (ZTW)
 • Speedy Blue Metallic
  (ZYH)
 • Pure White Pearl
  (ZYG)
 • Star Silver Metallic
  (ZTS)
 • Mineral Gray Metallic
  (ZTU)
 • Super Black Pearl
  (ZTT)
 • *Pure White Pearl (ZYG) เพิ่มเงินจำนวน 5,000 บาท

 • *สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบแสดงค่าสีบนจอภาพ